Tìm kiếm

Chi tiết sản phẩm

Chất làm mềm keo dán tường DIF

Giá : 0 USD


Thông số kỹ Thuật

  • Chức năng:  Làm mềm keo dán tường
  • Trên bề mặt: Keo dán tường
  • Áp dụng:  Nội/ngoại thất
  • Khối lượng:  3.78lit
  • Độ phủ:   Không áp dụng
  • Bề mặt hoàn thiện:  N/A

Thư viện ảnh