Tìm kiếm

Gỗ

Sơn bảo vệ gỗ Polyurethane
Sơn bảo vệ gỗ Polyurethane
0 USD
  • Chức năng: Bảo vệ gỗ, chống trầy xước, nước và hóa chất
  • Áp dụng cho: Gỗ
  • Dùng cho: Nội thất
Chất tẩy sơn gỗ Detail Stripper Quart
Chất tẩy sơn gỗ Detail Stripper Quart
0 USD
  • Chức năng: Tẩy sơn trên bề mặt gỗ
  • Áp dụng cho: Gỗ
  • Dùng cho: Nội thất,ngoại thất
Bột trét gỗ Premium Wood Putty
Bột trét gỗ Premium Wood Putty
12 USD
  • Chức năng: Trám trét các vết nứt,lỗ đinh, chỗ khuyết nhỏ trên bề mặt gỗ
  • Áp dụng cho: Gỗ
  • Dùng cho: Nội thất